دنیای اقتصاد: بررسی آمار و ارقام منعکس شده در جدیدترین گزیده آمارهای اقتصادی بانک مرکزی روایتگر حضور نشانه‌های دو رویه پرخطر و تورم‌زا در بخش‌های پولی و بانکی و مالی و بودجه است.

Source: بانک و بیمه