روز پنج‌شنبه دلار 5 تومان افت کرد؛ ولی این کاهش نتوانست مانع از ثبت دومین بازدهی مثبت هفتگی این ارز شود. عده‌ای از معامله‌گران اعتقاد دارند این روند افزایشی در ادامه آبان ماه دنبال خواهد شد؛ حال آنکه دسته دیگری به حضور نشانه‌های کاهشی جدید در بازار اشاره می‌کنند. دسته اول بیشتر تقاضای احتیاطی معامله‌گران ارزی و احتمال افزایش بیشتر تقاضا با نزدیکی بیشتر به انتهای پاییز را مطرح کرده‌اند. در مقابل گروه دوم، خروج سرفصل تقاضای زوار عتبات عالیات و افزایش حجم عرضه در بازار را از عواملی دانسته‌اند که پتانسیل افزایش قیمت را پایین می‌آورد.

Source: بانک و بیمه