روز گذشته دو جو متفاوت بر بازار ارز حاکم بود؛ در روزی که معامله‌گران فردایی تلاش می‌کردند دامنه نوسانات را بالا ببرند، جو عادی و آرام بر معاملات نقدی بازار حاکم بود. به گفته فعالان، انتظارات افزایشی در کنار تلاش برای جبران ضررهای گذشته از جمله عواملی بود که زمینه‌ساز تحرکات معامله‌گران اعتباری شد؛ حال آنکه در معاملات نقدی، عرضه مناسب و به موقع بازارساز فضای خرید و فروش را آرام و کم‌نوسان کرده بود. بازارساز در روزهای اخیر با پیگیری سیاست‌های عرضه متنوع مانع از جوسازی نوسان‌گیران شده است.

Source: بانک و بیمه