ضوابط ناظر بر ارز همراه مسافر در جهت سهولت مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم اصلاح شد. بند جدیدی به دستورالعمل قبلی اضافه شده است که تعقیب ارزهای زیر 10هزار یورو را نیز برای ضابطان ممکن می‌کند. به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، اصلاحیه دستورالعمل اجرایی ضوابط ناظر بر ارز‌‌، اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام همراه مسافر» برای اجرا به دستگاه‌های ذی‌ربط ابلاغ شد.طبق بند 19، در راستای اجرای قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، اگر ماموران یا ضابطان قانونی مربوطه برای مبالغ کمتر از سقف ۱۰هزار یورو یا معادل آن به سایر ارزها، ظن به پولشویی، تامین مالی تروریسم یا سایر جرائم منشأ مرتبط پیدا کنند، طی روال مشابه مبالغ بالاتر از سقف مقرر (۱۰ هزار یورو یا معادل آن به سایر ارزها) در این‌خصوص نیز تسری خواهد یافت. ‌

Source: بانک و بیمه