گروه بنگاه‌ها: رتبه‌بندی شرکت‌های پذیرفته شده در فرابورس از نظر کیفیت افشا و اطلاع‌رسانی مناسب انجام شده است. به گزارش ریسک‌نیوز، شرکت بیمه‌ پاسارگاد براساس امتیاز کسب شده از نظر کیفیت افشا و اطلاع‌رسانی مناسب توانست در رتبه‌بندی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بازار فرابورس از لحاظ شفافیت مالی رتبه ۲۰ را کسب کند.

Source: بانک و بیمه