بررسی‌ها از اقلام قابل‌تجارت و غیرقابل تجارت حاوی سه نکته است. اول اینکه روند نزولی شاخص قابل‌تجارت متوقف شده که احتمالا اثر افزایش نرخ دلار در شهریورماه سبب ثابت ماندن شاخص این گروه شده است.

Source: بانک و بیمه