انجمن خبرنگاران بیمه، نخستین «هم‌اندیشی چالش‌های صنعت بیمه در حوزه رسانه» را با حضور رئیس‌کل بیمه مرکزی، مدیران عامل بیمه‌های پارسیان، ملت، دی، تعاون، زندگی خاورمیانه، صندوق تامین خسارت‌های بدنی و قائم‌مقام‌ بیمه‌های معلم و آرمان برگزار کرد.

Source: بانک و بیمه