امروز سه شنبه ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۶ قیمت انواع سکه در صرافی ها باز هم با افزایش قیمت روبه رو شد.
Source: اخبار صرافی ها