تعداد کاربران خدمات بانکداری الکترونیک بانک اقتصادنوین در مهرماه سال‌جاری با رشد قابل‌توجهی همراه بوده است که در این بین، تعداد کارت‌های اعتباری صادره از این بانک نسبت به مدت مشابه سال قبل، رشد 42 درصدی را نشان می‌دهد.

Source: بانک و بیمه