مدیر اداره مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی درباره تغییرات ایجادشده در دستورالعمل صدور ضمانت‌نامه‌ بانکی توضیحاتی را ارائه داد. حمیدرضا غنی‌آبادی، در گفت‌وگو با «ایسنا» با اشاره به چرایی بازنگری در دستورالعمل صدور ضمانت‌نامه‌ها مصوب سال ۱۳۹۳ توضیح داد: در حدود سه سال اخیر که از اجرایی شدن این دستورالعمل می‌گذرد برخی ابهامات درخصوص آن مطرح بود. همچنین بازخوردهایی دریافت شد که نشان می‌داد برخی سوء‌استفاده‌ها از ابزار ضمانت‌نامه در شبکه بانکی به وقوع پیوسته و دستورالعمل یاد شده بعضا به‌طور صحیح در شبکه بانکی اجرایی نشده است، از این‌رو برای رفع مشکلات موجود تصمیم بر بازنگری گرفته شد.

Source: بانک و بیمه