یکی از دغدغه های افرادی که برای کار به کشورهای دیگر مهاجرت می کنند نحوه انتقال پول به وطنشان است. انتقال پول از کشوری به کشور دیگر که قبلا از راه های سخت و با کارمزد بالا مانند صرافی ها صورت می گرفت، امروز با توسعه فناوری اطلاعات در حوزه مالی به دشواری گذشته نیست. ابزارهای جدیدی به وجود آمده اند که کار انتقال پول را بین کشورهای مختلف و برای افراد معمولی آسان کرده اند. رمیتنس یکی از این ابزارها و ویژه نیروی کار مهاجر است.
.
رمیتنس چیست؟
با استفاده از ابزار رمیتنس یک نیروی کار خارجی می تواند درآمد …
Source: اخبار صرافی ها