آنتونی کینگ

نیچر

قرن‌ها است که کشاورزان برای برداشت محصول بیشتر، فناوری‌های مختلفی را به کار گرفته‌اند، اما کماکان این باور که «بزرگ‌تر بهتر است» بر کشاورزی مسلط است و تحقق کشاورزی در ‌مقیاس کوچک را با مشکل مواجه کرده بود. با وجود این، پیشرفت‌های علم روباتیک و تکنولوژی حسگرها، این باور را در معرض انتقاد شدید غیرعملی بودن و نیز نامتناسب بودن با نیازهای دنیای امروزی قرار داده است. یکی از این منتقدان، جورج کانتور مهندس دانشگاه کارنگی ملون پنسیلوانیا است که می‌گوید: «با نگاه به پتانسیل تکنولوژی روبات‌های هوشمند، می‌توان مدل‌های به صرفه‌تری در کشاورزی به وجود آورد و دوباره تولیدکنندگانی خرد داشته باشیم. در قرن بیست و یکم، روبات‌ها و تکنولوژی حسگرها این قدرت را دارند که مشکلاتی به قدمت تاریخ کشاورزی را حل کنند.» سایمن بلکمور مهندس دانشگاه هارپر آدامز در نیوپورت بریتانیا می‌گوید: «به اعتقاد من با حرکت به سوی نظام کشاورزی روباتیک، می‌توانیم این صنعت را به طرز چشمگیری پربازده کنیم و بدون آسیب‌رسانی به محیط‌زیست انجام دهیم.» مهندسان کشاورزی در پروژه‌هایی تحت‌عنوان خانه‌های سبز، در حال تحقیق روی اتوماسیون‌سازی، به‌عنوان راهی برای کاهش هزینه‌ها، به همراه افزایش کیفیت میوه‌ها و سبزی‌ها هستند. امروزه ابزار‌های رصد رشد میوه‌ها و نیز روبات‌های میوه‌چین، در حال تست شدن هستند. برای دامداران، تکنولوژی حسگرها می‌تواند به مدیریت سلامتی و زیست حیوانات آنها کمک کند. همچنین کار تحقیقاتی روی حفظ کیفیت خاک ادامه دارد و حذف بیماری و آفات بدون بهره‌گیری غلط از مواد شیمیایی در حال گستراندن مرزهای خود است.


Source: دنیای اقتصاد