علیرضا باباخان

مدیرعامل صندوق پژوهش و فناوری کریمه استان قم

ارتباط دانشگاه و صنعت یکی از محوری‌ترین مسائل امروز جامعه ایرانی محسوب می‌شود؛ به‌خصوص با افزایش نرخ دانش‌آموختگان دانشگاهی و اهمیت اشتغال‌زایی برای ایشان، باید با نگاهی تحلیلی اقدام به راهکاراندیشی برای این مساله بزرگ اجتماعی کرد.


Source: دنیای اقتصاد