آریا بازار – حتما برای بسیاری از زائران کربلا در پیاده روی اربعین پیش امده که مدارک هویتی خود را در شلوغی ها گم کنند.
حتما برای بسیاری از زائران کربلا در پیاده روی اربعین پیش امده که مدارک هویتی خود را در شلوغی ها گم کنند.
حسینیان گفت: زائران در صورتی که وسایل خود را در یک موکب می گذارند و برای زیارت حاضر می شوند باید آدرس موکب را دریافت کرده و توصیه ما این است که در هر شرایطی، زائران مدارک هویتی خود را به همراه داشته باشند.سرکنسول ایران در عراق گفت: زائران اربعین حسینی وجوه نقدی که با خود به کشور عراق برده را مدیریت کرده، زیرا صرافی ها قادر به پرداخت پول به آن ها نیستند.
سرکنسول ایران در عراق گفت: زائران اربعین حسینی وجوه نقدی که با خود به کشور عراق برده را مدیریت کرده، زیرا صرافی ها قادر به پرداخت پول به آن ها نیستند.
سید مسعود حسینیان گفت: در شهر کربلا، بانک ایرانی وجود ندرد و به دلیل حجم قابل توجه زائران، صرافی ها نیز قادر به پرداخت پول به زائران نیستند.
وی افزود: درخواست ما این است که زائران رابعین حسینی مبالغی که با خود به همراه دارند را مدیریت کنند، …
Source: اخبار صرافی ها