رئیس سازمان حسابرسی با بیان زمان ارائه گزارش‌های مربوط به‌صورت‌های مالی بانک‌ها، وضعیت صورت‌های مالی سال ۹۵ بانک صادرات را اعلام کرد. به گزارش «ایبنا» اکبر سهیلی درباره آخرین وضعیت تهیه گزارش‌های لازم برای صورت‌های مالی بانک‌هایی که سازمان حسابرسی، حسابرس و بازرس قانونی آنها بوده، اظهار کرد: طبق توافقی که با وزارت اقتصاد و بانک مرکزی به عمل آمده، قرار شده بود صورت‌های مالی بانک‌ها با مقررات جدید تهیه و ارائه شود.

Source: بانک و بیمه