سامانه وام ازدواج که طی روزهای اخیر در اغلب موارد گزینه‌ای برای انتخاب بانک عامل ارائه‌کننده تسهیلات به متقاضی اعلام نمی‌کرد، مجددا به حالت عادی برگشته و زوجین می‌توانند مراجعه کرده و ثبت‌نام خود را انجام دهند. به گزارش «ایسنا» از چند روز پیش متقاضیان وام ازدواج در هنگام مراجعه به سامانه آن در بانک مرکزی طی مراحل ثبت‌نام در تعیین بانک عامل با مشکل مواجه می‌شدند؛ چراکه نام بانکی در این مرحله وجود نداشت و به‌عبارتی ادامه ثبت‌نام غیرممکن بود.

Source: بانک و بیمه