مسعود پزشکیان از طراحی سایتی برای نمایش اموال موسسات اعتباری خبر داد. سایتی که به‌منظور ارتقای شفافیت در زمینه ساماندهی غیرمجازها طراحی خواهد شد. نایب‌رئیس مجلس همچنین از پیشنهاد جدید موسسات اعتباری برای نحوه پرداخت پول به سپرده‌گذاران پرده برداشت.

Source: بانک و بیمه