به‌نظر می‌رسد پایان دوره ریاست «جنت یلن» بر فدرال‌رزرو با روی کار آمدن جناح باز‌ها همراه خواهد شد. گزینه احتمالی ترامپ برای تصدی این سمت «کوین وارش» است که عضو جناح باز‌ها است. این جناح با افزایش نرخ بهره، سیاست انقباضی اعمال می‌کنند و در مقابل کبوتر‌ها بیشتر به رشد اقتصادی و پایین ماندن قیمت‌ها معتقدند. با روی کار آمدن گزینه اصلی جمهوری‌خواهان، سیاست دولت ترامپ برای کنترل تورم، با مدیریت جناح باز‌ها قدرت خواهد گرفت. روز گذشته شاخص دلار با افزایش احتمال چرخش قدرت از جناح کبوتر‌ها به جناح باز‌ها، تقویت شد و به تبع آن قیمت اونس جهانی افت کرد.

Source: بانک و بیمه