با اصلاح دستورالعمل اجرایی افتتاح حساب سپرده ریالی برای اشخاص خارجی، سقف مجاز گردش مالی سالانه اشخاص خارجی غیرمقیم از 100 میلیون تومان به 500 میلیون تومان افزایش یافت.به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، تبصره ۲ به ماده ۹ این دستورالعمل الحاق شد که بر اساس آن، «گردش مالی سالانه، مجموع مبالغ بستانکار تمامی حساب‌های اشخاص موضوع این ماده در یک موسسه اعتباری، پس از کسر ماده بستانکار منتقل شده از سال قبل است.»«دستورالعمل اجرایی افتتاح حساب سپرده ریالی برای اشخاص خارجی» پس از تصویب در یکهزار و دویست و بیست و هفتمین جلسه مورخ ۱۴ دی ماه ۱۳۹۵ شورای پول و اعتبار، طی بخشنامه شماره ۹۵.۳۷۶۲۹۷ مورخ ۲۴ بهمن‌ماه ۱۳۹۵ به شبکه بانکی کشور ابلاغ شد.پس از ابلاغ این دستورالعمل، برخی سوالات و ابهامات درخصوص سقف مجاز گردش مالی سالانه اشخاص خارجی غیرمقیم موضوع ماده (۹) دستورالعمل مطرح شد. بنابراین مجددا موضوع در یکهزار و دویست و سی و پنجمین جلسه مورخ ۳۱ مرداد ۱۳۹۶ طرح و مقرر شد تبصره ۲ به ماده ۹ دستورالعمل الحاق شود و سقف مجاز گردش مالی سالانه اشخاص خارجی غیرمقیم از یک‌هزار میلیون ریال به پنج هزار میلیون ریال افزایش یافت.قابل تاکید است بانک‌ها موظفند مراتب را به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۹۶.۱۴۹۱۵۳ مورخ ۱۶ مرداد ۱۳۹۶ به تمامی واحدهای ذی‌ربط بانک و موسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ کنند و بر حسن اجرای آن نظارت دقیق به عمل آید.‏

Source: بانک و بیمه