40 نماینده حزب محافظه‌کار از آمادگی برای امضای نامه بی‌کفایتی «ترزا‌می»، نخست‌وزیر انگلستان خبر دادند. این اقدام هم‌قطاران ناامید نخست‌وزیر، ارزش پوند را نسبت به دلار و یورو پایین کشید. نرخ برابری پوند به یورو تا بعدازظهر دیروز 8/ 0 درصد تضعیف شد. افت ارز انگلستان به افزایش فشار‌های سه گروه بر سیاست‌های می مربوط بود. دسته اول که به «شکاکین به اروپا» معروف هستند، کندی روند برگزیت را مرکز اعتراض‌های خود قرار دادند. گروه دوم که هم‌حزبی‌های خسته از سیاست‌های ترزا‌می، هستند، 40 نفر از نمایندگانی را شکل می‌دهند که اگر 8 عضو جدید پیدا کنند، قدرت نخست‌وزیر را با چالش جدی روبه‌رو می‌کنند. دسته سوم نیز اعضای فعال حزب مخالف بودند که از کانال بی‌اعتمادی نسبت به آینده اقتصادی کشور، وارد جدال انتقادی با حزب حاکم شدند.

Source: بانک و بیمه