از ابتدای قرن 19 در بسیاری از دانشگاه‌های مهم دنیا استادان و دانشجویان برای ارتباط دوستانه علمی، در کافه‌های نزدیک دانشگاه جمع می‌شدند و به بحث پیرامون موضوع مشخصی می‌پرداختند. یکی از معروف‌ترین نشست‌های دانشجویی در سال 1815 و در کمبریج آغاز به کار کرد که پس از مدتی به «انجمن اتحاد کمبریج» تبدیل شد. از آن زمان تا کنون، بسیاری از صاحب‌نظران سایر کشورها نظیر وینستون چرچیل، تئودور روزولت، استیون‌هاوکینگ و دالایی لاما در نشست‌های هفتگی این انجمن شرکت کرده‌ و با نطق‌های پرشور، دانشجویان را با آرای خود آشنا کرده‌اند. مشارکت گسترده دانشجویان در مباحث مطروحه، وجه تمایز نشست‌های این انجمن با سایر نشست‌های مشابه محسوب می‌شود.

Source: بانک و بیمه