مجلس شورای اسلامی مصوب کرد سود تفاوت نرخ تسعیر ارز حاصل از صادرات از هر گونه مالیات معاف است.
به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس در ادامه رسیدگی به لایحه تنظیم برخی از احکام برنامه های توسعه کشور مصوب کردند سود و زیان ناشی از تسعیر دارایی ها و بدهی های ارزی بانک توسعه صادرات ایران، صندوق ضمانت صادرات ایران و شرکت سرمایه گذاری خارجی ایران مشمول مالیات با نرخ صفر است.
همچنین سود تفاوت نرخ تسعیر ارز حاصل از صادرات از هرگونه مالیات معاف است و نیز خرید و فروش ارز توسط بانک ها و صرافی های مجاز مشمول مالیات بر …
Source: اخبار صرافی ها