قائم مقام بانک مرکزی با تاکید بر این موضوع که سپرده‌گذاران نباید از کاهش نرخ سود خود را متضرر بدانند، توضیح داد که در واقع با عملیاتی شدن اصلاح نرخ سود بانکی میزانی از سود سپرده‌گذار که کاهش یافته، با اصلاح قیمت‌ها در بازار به خود او بازگرداننده می‌شود. کمیجانی در بیست و هشتمین همایش بانکداری اسلامی با تاکید بر اینکه نرخ سود به‌عنوان متغیر کلیدی و اساسی در مباحث اقتصاد کلان مطرح است، گفت: نرخ سود در عین حال که به‌عنوان متغیر تاثیرگذار بر دیگر متغیرها مطرح است خود متاثر از تعاملات، برآیندها، سیاست‌ها و وضعیتی است که در سایر بازارها وجود دارد. وی همچنین تاکید کرد: نرخ سود متاثر از سیاست‌های مالی، تجاری، بودجه‌ای، وضعیت کسری بودجه و… است.

Source: بانک و بیمه