نسخه جمهوری‌خواه جنت یلن به جای او بر مسند ریاست مهم‌ترین بانک مرکزی دنیا خواهد نشست. جروم پاول که میانه‌دار میدان نبرد انبساطی‌ها و انقباضی‌ها محسوب می‌شود با رای احتمالی سنا، شانزدهمین رئیس فدرال رزرو خواهد شد. ترامپ در نشست خبری پنج‌شنبه‌شب در کاخ سفید، جروم پاول 64 ساله را به‌عنوان نامزد اصلی خود معرفی کرد. رویکرد اقتصادی مشابه یلن و پاول، انتخاب ترامپ را در نظر تحلیلگران، به یک بازی سیاسی تبدیل کرده است. کارنامه قابل قبول فدرال رزرو در 4 سال گذشته با توجه به توقف خرید اوراق حجیم دوره پسابحران، افزایش تدریجی نرخ بهره و تعدیل ترازنامه اوراق فدرال، دلیل اقتصادی و منطقی برای کنار گذاشتن یلن باقی نمی‌گذارد. در واقع به عقیده برخی از تحلیلگران، جروم پاول، باج سیاسی ترامپ به جمهوری‌خواهان منتقد و سرمایه‌داران آمریکایی است. برگ برنده پاول نسبت به یلن، سابقه جمهوری‌خواهی و سرمایه‌داری همزمان او است.

Source: بانک و بیمه