امروز یکشنبه ۱۲شهریور ماه قیمت انواع سکه در صرافی ها با افزایش قیمت همراه بود.
Source: اخبار صرافی ها