تراز: در صرافی ها امروز هر قطعه سکه طرح قدیم یک میلیون و ۳۰۹ هزار و سکه طرح جدید یک میلیون و ۲۶۹ هزار تومان به فروش رسید.
Source: اخبار صرافی ها