امروز چهار شنبه ۱۷ آبان ماه ۱۳۹۶ قیمت انواع سکه در صرافی ها با اندکی کاهش قیمت روبه رو شد.
Source: اخبار صرافی ها