امروزپنج شنبه دوم آذر ماه ۱۳۹۶ قیمت سکه طرح جدید در صرافی ها با کاهش همراه بود.
Source: اخبار صرافی ها