خبرنگار ما برای بررسی
بیشتر به حوالی این میدان رفت. یک صراف به خبرنگار ما گفت: افزایش قیمت
طلا، سکه و ارز از دو جهت سیاسی و اقتصادی نشأت می گیرد که دلیل سیاسی آن
به تحولات کره شمالی و اعلام آمار اشتغال آمریکا و دلیل اقتصادی آن کاهش
نرخ سود بانکی در ایران است.
وی تصریح کرد:
اکنون مشتری در بازار نیست، اما قیمت ها روند فزاینده به خود گرفتند و جالب
این که خریدی صورت نمی گیرد. به عنوان مثال قیمت سکه روی تابلو صرافی ها
ده هزار تومان پایین تر از قیمت واقعی است، اما کسی برای خرید مراجعه
نمی کند.
۱۷۳۰۲
Source: اخبار صرافی ها