وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس‌کل بانک مرکزی ایران برای شرکت در اجلاس پاییزه صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی امشب عازم واشنگتن می‌شوند.به گزارش «ایرنا» اجلاس پاییزه صندوق بین‌المللی پول از دوشنبه (17 مهر ماه) در شهر واشنگتن آغاز شده است و تا 15 اکتبر (23 مهر) ادامه دارد. مسعود کرباسیان، وزیر اقتصاد و ولی‌الله سیف رئیس‌کل بانک مرکزی مسوولت هیات ایرانی اعزامی به این اجلاس را بر عهده دارند.

Source: بانک و بیمه