بانک ملی ایران مسابقه تازه‌ای را با عنوان «شنبه‌های شانس» ویژه کاربران فضای مجازی طراحی کرده است.

Source: بانک و بیمه