رشد 1/ 1 درصدی شاخص بهای مصرف‌کننده در مهرماه، در آبان نیز تکرار شد. داده‌های مرکز آمار نشان می‌دهد در دو ماه ابتدایی پاییز، شاخص بهای مصرف‌کننده 2/ 2 درصد رشد کرد؛ رشدی که از سال 92 به بعد در این دو ماه سابقه نداشت. بازیگران اصلی این رشد دو گروه «خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها» و «مسکن، آب، برق و گاز» هستند. این دو گروه با بیشترین ضریب تاثیر در شاخص کل، بیشترین رشد را نیز ثبت کردند. این روند باعث شده است تا تورم نقطه‌به‌نقطه در فاصله 4/ 0 درصدی اعداد دو رقمی قرار گیرد.

Source: بانک و بیمه