بانکها به صرافی ها، مشاوران املاک و حتی مغازه های عادی مراجعه می کنند و از آنها می خواهند تا اجازه دهند دستگاه عابربانک را در محل کسب و کار آنها نصب کنند.
به گزارش آرمان اقتصادی (ecoideal)،با اینکه اکنون بسیاری از شهروندان دریافت و پرداخت های خود را از طریق اینترنت انجام می دهند، اما هستند شهروندانی که به استفاده از عابربانک بسنده کرده و به همین دلیل حتی اگر به بانک مراجعه نکنند، لازم می دانند پا را از خانه بیرون بگذارند و به یک عابربانک برسند. همین تمایل و احتمالا سود حاصل از تراکنش ها باعث شده بانک ها در نصب عابربانک در مکان های مختلف با هم رقابت کنند. اکنون علاوه بر وجود عابربانک ها در کنار شعب بانکی، شاهد نصب آنها در مترو، در محل های خاص و حتی در خودرو های مخصوص این کار هستیم. در این میان برخی بانک ها طرح تازه ای را اجرا کرده اند: آنها به صرافی ها، مشاوران املاک و حتی مغازه های عادی مراجعه می کنند و از آنها می خواهند تا اجازه دهند عابربانکی را در محل کسب و کار آنها نصب کنند. بانک ها در این قبال درصدی از درآمد تراکنش ها را به کسانی می دهند که اجازه نصب عابربانک در محل کسب …
Source: اخبار صرافی ها