این سایت با تمام اطلاعات به قیمت 20 میلیون تومان به فروش می رسد

ecodic.com

برای مذاکره تماس بگیرید 09121071628

شورای رقابت در جلسه روز آینده خود شکایت انجمن صنفی کارفرمائی خدمات فنی سکه و صرافان استان تهران را از شورای پول و اعتبار مبنی بر جدا شدن صرافی ها از اتحادیه طلا و جواهر بررسی می کند، اما دلیل این شکایت چیست و چرا شورای پول و اعتبار چنین تصمیمی گرفته است؟
Source: اخبار صرافی ها