شورای رقابت در جلسه روز آینده خود شکایت انجمن صنفی کارفرمائی خدمات فنی سکه و صرافان استان تهران را از شورای پول و اعتبار مبنی بر جدا شدن صرافی ها از اتحادیه طلا و جواهر بررسی می کند، اما دلیل این شکایت چیست و چرا شورای پول و اعتبار چنین تصمیمی گرفته است؟
Source: اخبار صرافی ها