اجرای طرح کد یکتا با هدف استاندارد کردن اقلام اطلاعاتی و نظارت پیشگیرانه در حوزه بیمه شخص ثالث و حوادث سرنشین از اول مهر آغاز شده است. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سید‌قاسم نعمتی مدیرکل فناوری اطلاعات و ارتباطات بیمه مرکزی گفت: تاکنون یک میلیون و 56 هزار و 838 بیمه‌نامه شخص ثالث کنترل و کد یکتای بیمه مرکزی صادر شده و 155 مورد بیمه‌نامه فاقد شرایط تخصیص کد بوده است.

Source: بانک و بیمه