بازار ارز این روزها ناآرام است. هرچند افزایش قیمت ها زیر صد تومان است؛ اما بانک مرکزی نگران از رشد قیمت ها، شروع به تزریق دلار مداخله ای به بازار کرد؛ بنابراین قیمت دلار که به بالای چهار هزارو ٥٠ تومان هم رسیده بود، در برخی از صرافی ها تا چهارهزارو ٩ تومان کاهش یافت.
روزنامه شرق: بازار ارز این روزها ناآرام است. هرچند افزایش قیمت ها زیر صد تومان است؛ اما بانک مرکزی نگران از رشد قیمت ها، شروع به تزریق دلار مداخله ای به بازار کرد؛ بنابراین قیمت دلار که به بالای چهار هزارو ٥٠ تومان هم رسیده بود، در برخی از صرافی ها تا چهارهزارو ٩ تومان کاهش یافت.
کاهش نرخ و توأمان زمزمه رشد قیمت دلار در روزهای آتی، وسوسه ای شد برای افرادی که هنوز در سودای جهش سه برابری ارز در سال ١٣٩٠ هستند و به خیال کسب این سود بادآورده، راهی بازار ارز شدند. اما این خیال به گفته مسئولان پولی و مالی کشور خام است. محمد نهاوندیان معاون اقتصادی رئیس جمهور، در اظهارنظری کوتاه در حیاط هیئت دولت به روانی بودن این افزایش اشاره می کند. او گفت: یکی از توفیقات سال های اخیر دولت، کاهش التهابات و نوسانات بازار ارز و آرامش …
Source: اخبار صرافی ها