بازار ارز این روزها ناآرام است. هرچند افزایش قیمت ها زیر صد تومان است؛ اما بانک مرکزی نگران از رشد قیمت ها، شروع به تزریق دلار مداخله ای به بازار کرد؛ بنابراین قیمت دلار که به بالای چهار هزارو ٥٠ تومان هم رسیده بود، در برخی از صرافی ها تا چهارهزارو ٩ تومان کاهش یافت.
Source: اخبار صرافی ها