به‌منظور رفاه حال زائران اربعین، شرکت صرافی سینا نسبت به تامین ارز موردنیاز آنان – دینار عراق – اقدام می‌کند.صرافی سینا واقع در خیابان شهید بهشتی تهران آماده خدمات‌رسانی به زائران است.

Source: بانک و بیمه