به‌منظور رفاه حال هموطنان به‌ویژه زوار اربعین، شرکت صرافی سینا نسبت به تامین ارز مورد نیاز آنان-دینار عراق- اقدام می‌کند.به گزارش روابط عمومی بانک سینا، هموطنان می‌توانند با مراجعه به این شرکت واقع در خیابان شهید بهشتی تهران، در این زمینه اقدام کنند.

Source: بانک و بیمه