در روز های اخیر که شاهد نوسانات بازار ارز بوده ایم، بار دیگر نقش صرافی ها، به ویژه صرافی های غیرمجاز، در قیمت ارز مورد توجه قرار گرفته است.
Source: اخبار صرافی ها