در روز های اخیر که شاهد نوسانات بازار ارز بوده ایم، بار دیگر نقش صرافی ها، به ویژه صرافی های غیرمجاز، در قیمت ارز مورد توجه قرار گرفته است.
روزنامه آرمان- نوشین ایزدپناه: در روز های اخیر که شاهد نوسانات بازار ارز بوده ایم، بار دیگر نقش صرافی ها، به ویژه صرافی های غیرمجاز، در قیمت ارز مورد توجه قرار گرفته است. با توجه به نقش مهمی که آنها در مبادلات تجاری کشور ایفا می کنند و همچنین کمک های شایانی که توانسته اند به مسافران، گردشگران، بازرگانان و شرکت های فعال در عرصه تجارت بین الملل ارائه دهند، دستورالعمل اجرایی تاسیس، فعالیت و نظارت بر صرافی ها توسط بانک مرکزی تصویب و ابلاغ شده است.
پیش از این در سال ۹۳ به منظور ساماندهی صرافی ها معاون اول رئیس جمهوری طی بخشنامه ای بانک مرکزی را مکلف به ساماندهی صرافی ها کرد و دستور داد صرافی های بدون مجوز را تحت نظارت قرار دهند، ولی متاسفانه هنوز برخی از صرافی ها در چارچوب قانونی بانک مرکزی فعالیت نمی کنند و تبادلات مالی آنها برای بانک مرکزی شفاف نیست و به اعتقاد بیشتر کارشناسان اقتصادی، این مراکز غیرمجاز شرایط ناامن و بی نظمی در نظام قیمتی حوز …
Source: اخبار صرافی ها