بررسی های میدانی از بازار آزاد نشان می دهد که مقابل صرافی ها و تابلو اعلان قیمت ها مردم زیادی تجمع کرده اند و توجه ها به شکل محسوسی به سمت قیمت ها جلب شده است.
Source: اخبار صرافی ها