روز چهارشنبه، نوسانات دلار محدودتر شد و قیمت این ارز زیر مرز 4 هزار و 50 تومان باقی ماند. در پنجمین روز هفته، کف قیمت دلار در محدوده 4 هزار و 10 تومان و سقف آن در محدوده 4 هزار و 40 تومان قرار داشت. به‌عبارت دیگر، این ارز در دامنه‌ای 30 تومانی نوسانات خود را ثبت کرد.

Source: بانک و بیمه