به گزارش پایگاه خبری « عصر اعتبار » به نقل از دنیای اقتصاد، نتیجه روز کم نوسان دلار نسبت به سه روز پیشین، افت 15 تومانی و رسیدن به قیمت 4 هزار و 25 تومان بود. به گفته فعالان، مهم ترین عاملی که در کاهش قیمت اثرگذار بود، عرضه بازیگران بازارساز بود. تعداد زیادی از بازیگران ارزی باور داشتند، افزایش عرضه حواله درهم از سوی برخی صرافی های دولتی بر روند بازار داخلی اثرگذار بود. در این روز نرخ حواله درهم از سوی این صرافی ها زیر مرز هزار و 100 تومان عرضه شد. این در حالی است که گروه دیگری ترفند جدید بازارساز برای عرضه دلار را در افت قیمت موثر دانستند، تاکتیکی که شاید در کاهش قیمت موثر بود، ولی موجب صف نشینی برای دلار در بازار ارز شد.
تاکتیک جدید بازارساز
با توجه به تجربیات گذشته، به نظر می رسید بازارساز برای مدیریت دامنه نوسانات دلار دو رویکرد را می تواند به اجرا بگذارد: اول، عرضه دلار مداخله ای با قیمتی نزدیک به نرخ بازار، دوم، عرضه ارز در دامنه ای پایین تر از قیمت بازار. کارشناسان باور دارند، انتخاب رویکرد اول می توانست منجر به عقب نشینی تقاضا و کاهش خریدهای کاذب شود. با این حال بازارسا …
Source: اخبار صرافی ها