گروه بنگاه‌ها: سرپرست پژوهشکده بیمه در سمینار «روش‌‌های مدرن در قیمت‌گذاری‌های بیمه و آماری‌های صنعتی» به‌عنوان سخنران مدعو، ابعاد و اهمیت مدل‌سازی ریسک‌های حوادث فاجعه‌بار و جهان و ایران را تشریح کرد.به گزارش روابط عمومی ‌پژوهشکده بیمه امیر صفری گفت: شرکت‌های بیمه ایران به سمت ارائه بیمه‌نامه‌های مجزا برای حوادث فاجعه‌آمیز پیش بروند. وی ادامه داد: تعداد حوادث فاجعه‌بار در جهان به‌دلیل تغییرات آب‌و‌هوایی رو به افزایش است و پس از خسارت‌های «توفان اندرو» در آمریکا، بیشتر شرکت‌های بیمه به سمت ارائه مدل‌های حوادث فاجعه‌آمیز با استفاده از مدل‌های احتمالی روی آوردند.صفری افزود: در کشورهای مختلف طرح‌های زیادی برای پوشش بیمه‌ای آحاد مردم وجود دارد. در ایران نیز شاهد تصویب قانون بیمه حوادث طبیعی برای ساختمان‌های مسکونی هستیم که براساس آن ساختمان‌های مسکونی شهری و روستایی در برابر حوادث طبیعی با نرخ پایین پوشش داده می‌شوند.

Source: بانک و بیمه