رئیس پژوهشکده بیمه گفت: پژوهشکده بیمه، سازوکار فعالیت این صندوق را طراحی کرده است تا به محض تصویب نهایی در مرجع ذی‌ربط اجرایی شود. به گزارش خبرگزاری مهر، امیر صفری گفت: ریسک‌های فاجعه‌آمیز طبیعی و انسانی، از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است و این موضوع چالش امروز جامعه ایران است.

Source: بانک و بیمه