در جریان گفت‌و‌گوهای روحانی با همتای آذربایجانی خود، رئیس‌جمهوری تهران، از امکان عملی شدن تبادل تجاری از طریق بانک‌های مرکزی و با پول ملی خبر داد.

Source: بانک و بیمه