افزایش اختلاف صرافی ها بر سر حمایت یا عدم حمایت از بیت کوین طلا، باعث افت قیمت بیت کوین شد.
Source: اخبار صرافی ها