برخی صرافی ها از امروز اقدام به عرضه ارز مداخله ای بانک مرکزی کردند.
امروز برخی صرافی های میدان و خیابان فردوسی نرخ فروش ارز را به 4007 تا 4009 تومان کاهش دادند.
این کاهش به واسطه عرضه ارز مداخله ای بانک مرکزی از طریق این صرافی هاست. همین اقدام موجب شکل گیری صف در مقابل این صرافی ها شد.
به گزارش فارس، دیگر صرافی ها هم اکنون در دامنه قیمتی 4030 تا 4050 تومان دلار می فروشند.
بانک مرکزی معمولا با هدف مدیرت بازار ارز و جلوگیری از التهاب و حباب قیمتی، ارز مداخله ای را از طریق صرافی ها و صرافی های بانک ها عرضه می کند.
به گزارش فارس، این عرضه پس از آن صورت گرفته است که روز گذشته بسیاری از صرافی ها از فروش دلار خودداری می کردند و فقط خریدار ارز بودند. این پدیده موجب بروز مشکلات برای برخی متقاضیان واقعی ارز شد.
Source: اخبار صرافی ها