بانک سامان با هدف ارائه خدمات متمایز به مشتریان برتر خود، امکان استفاده از سالن لانژ فرودگاه امام خمینی (ره) را با تخفیف ویژه برای این مشتریان فراهم کرد.

Source: بانک و بیمه